Helse er en aktiv prosess og å prøve dette i kun 1 mnd er borkastede penger, da det tar tid å reparere kroppen igjen. Så for å få full effekt og virkelig å kjenne virkningen av dette må man gi det 3 mnd minimum. I tillegg  får man 30% rabatt på et 3 mnd abonnement.