Her er Gunvor for 2 år siden og nå 2 år etter 28 dagers programmet vårt. Hun er strålende fornøyd.